typ

typ
typ I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. typpie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'określony zespół cech, z którym identyfikuje się jakąś część osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk itp.; model, wzór': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odmienny, panujący, reprezentatywny, rzadki typ. Nowy typ pojazdu. Typ uczelni. Szkoły różnych typów. Zajęcia typu laboratoryjnego. Typ pieśni ludowej. Stworzyć nowy typ opery. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'człowiek mający cechy właściwe ludziom określonej kategorii (tj. należącym do danej grupy zawodowej, środowiskowej itp.) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Typ dowódcy, naukowca, pracusia, romantyka. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}określona kombinacja cech takich jak kształt głowy, kolor włosów, także: osobnik o określonej kombinacji takich cech': {{/stl_7}}{{stl_10}}Typ negroidalny, orientalny, słowiański, nordycki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'postać literacka kumulująca w sobie charakterystyczne cechy ludzi z jakiegoś środowiska, grupy społecznej itp. lub też będąca syntezą cech tradycyjnego modelu bohatera literackiego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Typ kobiecy. Typy sienkiewiczowskie. W komediach Fredry typy bohaterów powtarzają się. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}biol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'kategoria systematyczna obejmująca blisko spokrewnione gromady, także egzemplarz rośliny lub zwierzęcia, na podstawie którego został opisany nowy gatunek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Typ bakterii, sinic, zielenic, grzybów. Typ jamochłonów, mięczaków, stawonogów, strunowców. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}psych. {{/stl_8}}{{stl_7}}'jedna z wyróżnionych przez psychologów kombinacji cech psychofizycznych człowieka; także: osobnik mający określone cechy psychofizyczne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Typ sangwiniczny, melancholijny, pykniczny, atletyczny. Typ mięśniowca, mózgowca. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}typ II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos IIIa, Mc. typpie, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'jakaś osoba, bliżej nieznana (zwykle negatywnie oceniana); osobnik, indywiduum, facet, typek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Antypatyczny, arogancki, podejrzany, dziwny typ. <łac. z gr.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być w {{/stl_10}}{{stl_8}}{czyimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}typie {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • typ — typ; typ·able; typ·age; typ·al; typ·embryo; typ·er; typ·ic; typ·i·cal; typ·i·cal·i·ty; typ·i·cal·ly; typ·i·cal·ness; typ·i·fi·ca·tion; typ·i·fy; typ·i·ness; typ·ist; typ·iste; Var·i·Typ·er; var·i·typ·ist; her·ma·typ·ic; an·ti·typ·ic;… …   English syllables

  • Typ 17 — Technische Daten (Überblick) Werft: VEB Warnowwerft, Warnemünde Vermessung: 9352 BRT / 5324 NRT Tragfähigkeit: 12.530 t Länge über Alles: 151,45 m Länge zwischen den Loten: 140,00 m Breite: 20,30 m …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 90 — Allgemeine Eigenschaften Besatzung …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 56 — Allgemeine Information …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 10 — Prototyp eines Typ 10 Allgemeine Eigenschaften Besatzung …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 95 Ha-Go — im U.S. Army Ordnance Museum Aberdeen Erster Proto …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 4 Ke-Nu — Allgemeine Eigenschaften Besatzung 3 Personen …   Deutsch Wikipedia

  • Typ 74 — Allgemeine Eigenschaften Besatzung 4 (Ko …   Deutsch Wikipedia

  • Typ — der; s, en; 1 eine Art von Menschen oder Dingen, die bestimmte charakteristische Merkmale oder Eigenschaften gemeinsam haben: Er ist der Typ von Mann, in den sich die Frauen gleich verlieben 2 eine Art von (meist technischen) Gegenständen, die… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Typ — (altgriechisch τύπος typos = „Schlag, Gepräge“, lateinisch typus = „Figur, Form, Ausprägung“) bezeichnet: in der Ontologie ein Ordnungsmerkmal, siehe Token und Type in der Philosophie und Tiefenpsychologie einen Archetypus in der mathematischen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”